Zaprzyjaźnij się z rodziną” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

II Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny “Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021


Nazwa zadania: Zaprzyjaźnij się z rodziną

Wartość dofinansowania: 111 500 PLN

Całkowita wartość zadania: 111 500 PLN


Zaprzyjaźnij się z rodziną” to projekt, który ma na celu promowanie oraz wspieranie rodziny jako wartości nadrzędnej. Wszystkie działania w ramach projektu, skierowane do młodych rodzin, opieramy na trzech ważnych obszarach życia rodzinnego:

  1. JA jako kobieta i mężczyzna – wewnętrzne trudności i dylematy związane z: życiem zawodowym, obrazem samego siebie, spójnością życia z oczekiwaniami zewnętrznymi, obszarem duchowym, budowaniem relacji poza rodziną.
  2. JA w relacji małżeńskiej – małżeństwo jako fundament szczęśliwej rodziny.
  3. JA jako rodzic – wyzwania i trudności wychowawcze.


Zapraszamy do skorzystania z działań wspierających rodzinę: cyklu 8 webinariów, kursu online, konkursu rodzinnego online, weekendu rodzinnego, platformy internetowej zawierającej bazę danych instytucji pozarządowych i grup wspierających rodziny.


Promocja projektu realizowana jest na dużą skalę w internecie, w mediach społecznościowych oraz przez influencerów.